รู้ก่อนที่จะไปทำบัตรกดเงินสด

เดียวนี้มีหลายธนาคารโทรมาให้สมัครบัตรเครดิตและส่วนใหญ่ก็จะพ่วงบัตรกดเงินสดเข้าไปด้วย เหมือนเป็นแพ็จเก็ตที่มาคู่กัน มีบัตรเครดิตก็ต้องมีบัตรกดเงินสดอย่างไงอย่างนั้น ซึ่งบัตรกดเงินสดนั้นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ถ้าเรารู้รายะลเอียดและใช้ใมันอย่างถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์ แต่ถ้าใช้แบบลืมตัว กดเอ๊าเอาก็ทำให้เรานั้นพินาศได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่เราจะทำบัตรกดเงินสดนั้นเราก็รู้สิ่งต่างๆเหล่านี้กันก่อน จะมีอะไรบ้างนั้นที่เราควรรู้ไปติดตามกันเลย

– การโฆษณาดอกเบี้ยต่อเดือน

โดยที่ในการพิจารณาขอกู้สินเชื่อจากแต่ละสถาบันการเงินที่ออกบัตรกดเงินสดนั้น บางทีอาจจะมีการโฆษณาว่าดอกเบี้ยของตนเองถูกกว่า ถูกที่สุดกว่าเจ้าอื่นๆที่ออกบัตรกดเงินสดให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรระวังโฆษณาที่ระบุว่า ดอกเบี้ยต่อเดือนน้อย หรือดอกเบี้ย 0% เพราะถ้าเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อเดือน ให้คูณด้วย 12 เข้าไปด้วย จึงจะได้อัตราดอกเบี้ยต่อปีที่แท้จริง

– เราต้องคำนวณรวมตัวเลขทุกอย่างที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้น เราไม่ควรพิจารณาแค่ “อัตราดอกเบี้ย” ของสินเชื่อบัตรกดเงินสด ในแต่ละประเภทที่สถาบันการเงินนั้นได้นำเสนอมาเพียงอย่างเดียว เพราะว่าในชีวิตจริงนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่เป็นต้นทุนการกู้ของเราถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับ ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการใดๆ ก็ตาม นั้นก็เพราะว่าสำหรับสินเชื่อบัตรกดเงินสดบางประเภทนั้น ถึงแม้ว่าดอกเบี้ยของสินเชื่ออาจถูกกว่าที่ไหนๆ แต่ถ้าเราได้พอรวมค่าธรรมเนียมต่างๆ เข้าไปแล้ว เราจะเห็นได้เลยว่าเงินที่ต้องจ่ายทั้งหมดนั้น อาจจะแพงกว่าสินเชื่อบัตรกดเงินสดประเภทอื่นก็ได้ เช่น ดอกเบี้ยสินเชื่อกดจากบัตรเครดิต ดอกเบี้ยอาจต่ำกว่าประเภทอื่น แต่ถ้ารวมค่าธรรมเนียมการกดเงินสด (หรือค่าธรรมเนียมการใช้บัตร) จากบัตรเครดิตแล้ว อาจเท่ากันหรือสูงกว่าสินเชื่อบัตรกดเงินสดประเภทอื่นก็ได้นะครับ

– เพดานของดอกเบี้ยของการเก็บค่าธรรมเนียม

เหล่าธุรกิจสินเชื่อบุคคลที่เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (แบงค์ชาติ) และแบงค์ชาติได้มีการออกกฎห้ามธนาคาร และ Non-Bank คิดดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมลูกค้าเกินอัตราตามด้านล่างนี้

*ถ้าหากว่าเป็นในกรณีของธนาคาร (ทั้งสินเชื่อบัตรกดเงินสดและสินเชื่อเงินก้อน)ทางธนาคารนั้นจะเรียกเก็บดอกเบี้ยปกติ ดอกเบี้ยผิดนัด ค่าบริการ หรือเบี้ยปรับในการชำระหนี้ล่าช้า ซึ่งเมื่อได้คำนวณรวมกันแล้วจะเกินร้อยละ 28 ต่อปี (Effective Rate) ไม่ได้ (ไม่ว่าจะเรียกเก็บจากลูกค้าอย่างใด เช่น X บาทต่อครั้ง หรือเรียกเก็บในเวลาใด เช่น วันแรกที่ขอสินเชื่อ หรือเมื่อครบกำหนดชำระในแต่ละเดือน เป็นต้น)

* ถ้าหากว่าเป็นในกรณีของ Non-Bank (ทั้งสินเชื่อบัตรกดเงินสดและสินเชื่อเงินก้อน)Non-Bank นั้นจะคิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปีไม่ได้ และเมื่อได้คำนวณรวมดอกเบี้ยผิดนัด ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ก็จะต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี (Effective Rate) เสมอ (ไม่ว่าจะเรียกเก็บจากลูกค้าอย่างใด เช่น X บาทต่อครั้ง หรือเรียกเก็บในเวลาใด เช่น วันแรกที่ขอสินเชื่อ หรือเมื่อครบกำหนดชำระในแต่ละเดือน เป็นต้น)ทั้งนี้ เพดานตัวเลขข้างต้น จะไม่ใช้บังคับกับสินเชื่อส่วนบุคคลเหล่านี้ (1) สินเชื่อส่วนบุคคลมีทรัพย์สินเป็นประกัน เช่นสินเชื่อบ้าน สินเชื่อโดยมีรถมาจำนำ หรือโอนลอยทะเบียนไว้ (2) สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจ เช่น ลิสซิ่งเครื่องจักร (3) สินเชื่อเพื่อการศึกษา (4) สินเชื่อเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ (5) สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงาน (6) สินเชื่อเพื่อรักษาพยาบาล เป็นต้น เพราะสินเชื่อส่วนบุคคลเหล่านี้ แบงค์ชาติกำหนดว่าไม่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแล

– อย่าลืมรวมค่าใช้จ่ายจิปาถะ

ในความเป็นจริง ในชีวิตจริงนั้น เวลาที่เราได้ไปกู้สินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อบัตรกดเงินสดมาจาก ธนาคาร และ Non-Bank เหล่าผู้ที่ปล่อยสินเชื่อบัตรกดเงินสดเหล่านั้น อาจจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นๆ กับเราเพิ่มมากอีกหลายรายการโดยที่เราอาจจะไม่ได้ทันคิดไปก็ได้ยกตัวอย่างเช่น ค่าภาษีอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของผู้ที่ไปขอสินเชื่อค่าใช้จ่ายในการออกบัตรใบใหม่ให้ผู้ที่ไปขอสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีของผู้ที่ขอสินเชื่อไม่พอจ่าย (ยกตัวอย่างเช่น กรณีชำระหนี้โดยหักบัญชีอัตโนมัติ) ค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ (ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าได้ไปชำระค่างวดที่เทสโก้โลตัส) เป็นต้น ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ทางตัวเราเองก็ต้องคำนึงถึงด้วยเมื่อเวลาที่เราจะไปขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อบัตรกดเงินสด และค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็มักจะไม่อยู่ภายใต้เพดานร้อยละ 28 ต่อปีที่พูดถึงข้างบนที่เราจะต้องจ่ายอีกด้วยครับ

เหล่าเรื่องเหล่านี้เองที่เราได้นำมาให้ผู้อ่านทุกคนได้รับทราบกันให้ดี ก่อนที่เราจะไปใช้บริการบัตรกดเงินสดกันซะก่อน เพื่อที่จะได้เข้าใจ และรู้ว่าเมื่อเราทำเสร็จแล้วนั้น ในภายภาคหน้าเราจะต้องเจอกันค่าใช้จ่าย และเรื่องอะไรกันบ้าง และถ้าหากเราคิดว่าเราพร้อมที่จะทำแล้ว ก็เดินทางไปสมัครกันได้เลยครับ